top of page
powierzchni marmuru

Pomoc i porady prawne

Kancelaria adwokacka oferuje reprezentację oraz pomoc i porady prawne z zakresu następujących dziedzin prawa:

prawo karne Sosnowiec

Pomoc prawna z zakresu
spraw karnych

Prawo karne

 • reprezentacja na każdym etapie postępowania (przygotowawcze, sądowe, wykonawcze)

 • sprawy o dozór elektroniczny

 • sprawy o odroczenie wykonania kary/udzielenie przerwy w wykonywaniu kary

 • dobrowolne poddanie się karze

prawo rodzinne Sosnowiec

Pomoc prawna z zakresu
spraw rodzinnych

Prawo rodzinne

 • rozwód/separacja

 • sprawy o alimenty

 • sprawy o uregulowanie kontaktów

 • sprawy dot. władzy rodzicielskiej (ograniczenie, pozbawienie, zarządzenia opiekuńcze)

 • sprawy dot. ojcostwa/macierzyństwa, przysposobienia

prawo cywilne Sosnowiec

Pomoc prawna z zakresu
spraw cywilnych

Prawo cywilne

 • sprawy o zapłatę

 • sprawy o odszkodowanie

 • zniesienie współwłasności

 • sprawy z zakresu prawa rzeczowego

 • sprawy spadkowe (stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, dochodzenie roszczeń z zapisu/zachowku, sprawy dot. odrzucenia spadków)

 • podział majątku wspólnego

sprawy frankowe Sosnowiec

Pomoc prawna z zakresu
spraw frankowych

Sprawy frankowe (CHF)

 • analiza umów pod kątem ich nieważności

 • kompleksowa reprezentacja kredytobiorców w sprawach frankowych na każdym etapie postępowania (przedsądowe, sądowe, egzekucyjne, wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej)

powierzchni marmuru
bottom of page